تبلیغات
عاشق ولایت - آقای ما با تدبیر است ...

عاشق ولایت
 
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکتتان آسیبی نرسد .

یكی از محافظان آقا که اکنون باز نشسته شده است درمسجدالنّبی به بیان خاطراتی زیبا از آقا پرداخت که یکی از این خاطرات در ذیل می آید:

یك روز حوالی ظهر ماه مبارك رمضان كه آقا دستور فرمودند كه آماده شوید تا برویم بیرون گفتیم كجا؟ گفتند:‌ همین حوالی. گفت، كیلومتر را تنظیم كنید تا از حد ترخّص خارج شویم ، گفتیم خارج شویم؟ آقا مگر روزه... آقا گفتند حالابرویم. دختر خانمشون را هم آورده بودند و یك بقچه كوچك. از حد ترخّص خارج شدیم آقا گفتند یك جایی همین كنارها نگه دارید و ما كنار جاده ایستادیم .چند قدم آن طرفتر آقا و دختر كوچكشان بقچه‌شان را باز كردند و سفره ای پهن كردند و ما همچنان متعجّب دیدم كه آقا شروع به افطار روزه‌شان نمودند و فرزندشان نیز همچنین روزه را در وسط روز افطار كردند.

ما كنجكاوانه دلیل این رفتار را پرسیدیم و آقا گفتند ایشان سال اولشان است كه روزه می‌گیرند (9ساله‌اند) و سحری نخورده و گرسنه هم بودند و ما هم برای اینكه اولاً نسبت به دین بدبین نشوند و ثانیاً با افطار گناه‌آلود روزه در منزل او را دور كرده باشیم او را از شهر خارج كردیم كه تكلیف از او ساقط شود و گناهی هم مرتكب نشده باشد.

طبقه بندی: ولایت فقیه، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 تیر 1393 توسط عمار