تبلیغات
عاشق ولایت - خارهای امروز گل های فردایند

عاشق ولایت
 
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکتتان آسیبی نرسد .

روزی مـردی از خدا 2چیز خواسـت:

یک پــروانه و یک گــل

اما چیزی که خدا در عوض به او بخشید 1 کاکــتوس و 1کــرم بود !

مـرد غمگـین شد ، بـا خـود انـدیشید :

خدا بندگان زیادی دارد ، باید به همه ی آنها توجه کند و تصمیم گرفت در این باره سوالی نپرسد...

بعد از مدتی مرد در کمال ناباوری مشاهده کرد که از آن کاکتوس زشت و پر از خار گلی بسیار زیبا روئیده است

و آن کرم زشت تبدیل به پروانه ای زیبا شده است.

"راه خدا همواره بهترین راه است اگر چه بنظر ما غلط بیاید"

آنچه می خواهید، همیشه آنچه نیست که نیاز دارید ، اگر چیزی از خدا خواستید و چیز دیگری دریافت کردید به او اعتماد کنید...

"خارهای امروز گل های فردایند"

طبقه بندی: مذهبی ـ اجتماعی، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 مرداد 1393 توسط عمار