تبلیغات
عاشق ولایت - حق با کارکنان است نه با مشتری ...

عاشق ولایت
 
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکتتان آسیبی نرسد .
مرحوم دکتر طوسی پدر مدیریت ایران سال ها پیش در کنفرانس مدیران کیفیت گفت:"آیا آموخته اید که حق با مشتری است"همه حاضرین پاسخ دادند:آری، سپس گفت:"امروز می خواهم به شما چیز جدیدی یاد دهم، و آن این است:حق با مشتری است دیگر شعار منسوخی است، از این پس شعار این است حق با کارکنانتان است." آری، درست خواندید امروز تجربه مدیریت جهان این است که اگر بنگاهی کارکنان راضی داشته باشد دیگر کار خاصی لازم نیست انجام دهد،چرا که کارکنان فرهیخته و راضی، جان و نه جسم خود را به عرصه کار می آورند و کدام بنگاه را می شناسید که کارکنانش جان های خود را به عرصه آورند و نتیجه نگرفته باشد. همواره چنین است که وقتی سازمان چنان اعتماد کارکنان را جلب نماید که آنها هویت خود را در سازمان خود بیابند، دیگر مرزهای کارکنان و سازمان فرو ریخته و این دو در هم ادغام خواهند شد، و این همان مفهوم سازمان یادگیرنده است که استاد بزرگ سیستم ها و مدیریت  در جهان یعنی پیتر سنگه آن را "سازمان نسل پنجم"می نامد. پیش به سوی خلق چنین سازمان هایی.نوشته شده در تاریخ جمعه 28 فروردین 1394 توسط عمار