عاشق ولایت اللهم عجل لولیک الفرج تو را غایب نامیده اند چون ظاهر نیستی ، نه اینکه حاضر نباشی . غیبت به معنای حاضر نبودن تهمت ناروایی است که به تو زده اند و آنان که بر این پندارند فرق میان ظهور و حضور را نمی دانند ، آمدنت که در انتظار آنیم به معنای ظهور است نه حضور و دلشدگانت که هر صبح و شام تو را می خوانند ظهورت را از خدا می طلبند نه حضورت را وقتی که ظاهر می شوی ، همه انگشت حیرت به دندان می گزنند و با تعجب می گویند که تو را پیش از این هم دیده اند . و راست می گویند ، چرا که تو در میان مایی ، زیرا امام مایی . جمعه که از راه می رسد ، صاحب دلان دل از دست می دهند و قرار از کف می نهند و قافله دل های بی قرار روی به قبله می کنند و آمدنت را به انتظار می نشینند ... و اینک ای قبله هر قافله و ای شبروان را مشعله در آستان آدینه ای دیگر با دلدادگان دیگری از خیل منتظرانت سرود انتظار را زمزمه می کنیم . روزنامه کیهان http://m313h.mihanblog.com 2020-09-20T00:28:37+01:00 text/html 2015-12-11T19:12:01+01:00 m313h.mihanblog.com عمار مدافع حرم http://m313h.mihanblog.com/post/482 <p><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/513674-7566-l.jpg"></p><p><font size="5">امروز بیست آذر سالروز تولد&nbsp;<font color="#ff0000">شهید</font>&nbsp;<font color="#009900">مدافع حرم</font>&nbsp;رسول خلیلی بود...</font></p><p><font size="5">تولدت مبارک رسول جان...</font></p> text/html 2015-11-10T09:32:18+01:00 m313h.mihanblog.com عمار چرا با آمریکا دشمنیم؟ http://m313h.mihanblog.com/post/481 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">چرا با آمریکا دشمنیم؟</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با دانش‌آموزان و دانشجویان در آستانه‌ی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فرمودند: «مبارزه‌ی با استکبار در انقلاب اسلامی و در میان ملّت ما یک حرکت معقول و منطقی و دارای پشتوانه‌ی علمی، و یک حرکت خردمندانه است... مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملّت ایران میکشند، این دارای یک پشتوانه و عقبه‌ی منطقی و قوی است؛ دارای پشتوانه‌ی عقلانی است. معلوم هم هست که مراد از «مرگ بر آمریکا»، مرگ بر ملّت آمریکا نیست، ملّت آمریکا هم مثل بقیّه‌ی ملّتها [هستند]، یعنی مرگ بر سیاستهای آمریکا، مرگ بر استکبار؛ معنایش این است، این دارای پشتوانه‌ی عقلانی است؛ قانون اساسی ما به این ناطق است، تفکّرات اصولی و عمیق و منطقی بر این ناطق است.» در یادداشت زیر، مبانی مبارزه‌ی جمهوری اسلامی ایران با طاغوت اعظم یعنی ایالات متحده‌ی آمریکا مرور شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مبارزه با دولت آمریکا نه ملّت آمریکا</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وقتی از استکبار حرف می‌زنیم، از چه چیزی حرف می‌زنیم؟</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">جلوه‌های روحیه‌ استکباری در رفتار دولت آمریکا</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 71.1pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">خودبرتربینی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 71.1pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">حق‌ناپذیری</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 71.1pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مجاز شمردن جنایت علیه بشریت</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 71.1pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">فریبگری و رفتار منافقانه</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کفر به طاغوت: مبنای توحیدیِ دشمنی با آمریکا</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پیروزی با جریان حق است</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31307" target="_blank" title=""><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">متن کامل در سایت امام خامنه­ای</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria">&nbsp;</span><sup><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">(حفظه­</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></sup><sup><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;">الله</span></sup></a></span><sup><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">)</span></sup></p> text/html 2015-11-08T07:36:29+01:00 m313h.mihanblog.com عمار بیداری... http://m313h.mihanblog.com/post/480 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';">گفتاری از </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red">شهید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#00B050">مدافع حرم</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#00B0F0">مصطفی صدرزاده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B0F0"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Titr';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>« </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Titr';">سخنان </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#00B050">مقام معظم رهبری </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Titr';">را حتما گوش کنید، قلب شما را بیدار می کند و </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red">راه درست </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Titr';">را نشانتان می دهد</span> »<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';">پ.ن :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:right; line-height:150%;background:#F2F6FA;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';">تفاوت ما و شهدا در این است... شهدا دفاع مقدس را پیرجماران بیدار کرد و مدافعان حرم را امام خامنه ای... اما چه کنیم که ما خفتگان در غفلت هستیم... شاید هم خودمان را به خواب زده ایم و نمیخواهیم بیدار شویم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<o:p></o:p></span></p> text/html 2015-10-14T12:30:55+01:00 m313h.mihanblog.com عمار چکیده بیانات امام خامنه ای در دیدار با شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی نخبگان فردا - 94/7/22 http://m313h.mihanblog.com/post/479 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1. مرعوب غرب نشوید/ <span style="color: red">ایران امروز با آمریکای </span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">۳۵</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">سال بعد از استقلال، زمین تا آسمان فرق دارد</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">؛ شما به‌مراتب از آنها جلوترید/ <span style="color:#00B050">نسل جوان دوره‌ی ما </span>می‌تواند این افتخار را برای خود به ثبت برساند که <span style="color:#00B050">توانست کشور را به مراتب بالای پیشرفت علمی برساند</span>.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2. <span style="color:#00B050">در اردوهای جهادی شرکت کنید</span>/ با مشکلات مردم که از دید مسئولان دور می‌ماند آشنا شوید/ <span style="color:#00B050">اردوهای جهادی</span> به‌مراتب <span style="color:#00B050">بهتر</span> و <span style="color:#00B050">شرافتمندانه‌تر </span>و <span style="color:#00B050">مفیدتر</span> از <span style="color:red">اردوهایی است که معمول است می‌برند اروپا</span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3. <span style="color:red">نخبگی</span> خود را از <span style="color:#00B050">خدا</span> و <span style="color:#00B050">انقلاب</span> بدانید/ از <span style="color:#00B050">تأمین‌کنندگان امنیت</span> بدانید/ پیکر شهید همدانی وقتی رفت همدان، همه‌ی شهر آمدند تشییع/ اینها اسمی ندارند و یک تعدادی معروف می‌شوند اما دارند امنیت را برای من و شما حفظ می‌کنند/ آنجا که امنیت نیست هیچ چیز نیست.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4. </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">‫</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مراکز علمی که شاخص‌های پیشرفت علمی را مشخص می‌کنند به نفع جمهوری اسلامی شهادت می‌دهند؛ <span style="color:red">حضرات در تریبون‌های رسمی و غیررسمی انکار می‌کنند و توهم می‌شمارند</span>/ <span style="color:#00B050">دلسردکردن جوانان ما از حال و آینده</span>، <span style="color:red">خیانت به ناموس ملی </span>است‌.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-10-13T05:13:33+01:00 m313h.mihanblog.com عمار چکیده بیانات امام خامنه ای در دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما - 94/7/20 http://m313h.mihanblog.com/post/478 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">1. صداوسیما باید&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: red;">تحلیلی واقع‌بینانه&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">داشته باشد/ برای دستیابی به تحلیل واقع‌بینانه، موقعیت ایران با کشورهای منطقه که در چهار دهه‌ی اخیر زیر سایه‌ی آمریکا زندگی کرده‌اند را مقایسه کنید/ این مقایسه نشان می‌دهد که&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: red;">تسلیم، چه نتایجی دارد&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">و</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 176, 80);">ایستادگی به چه پیشرفت‌هایی منجر می‌شود</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;علیه ما یک&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: red;">جنگ نرم بسیار حساب شده‌ای&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">وجود دارد.&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: red;">هدف این جنگ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 176, 80);">استحاله‌ی جمهوری اسلامی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;است. اصرار به عوض کردن اسم جمهوری اسلامی ندارند/ با&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: red;">صورت</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;کار ندارند،&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 176, 80);">سیرت</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;را می‌خواهند تغییر دهند.</span></p> text/html 2015-10-10T07:58:04+01:00 m313h.mihanblog.com عمار چکیده بیانات امام خامنه ای در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه - 94/7/15 http://m313h.mihanblog.com/post/477 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">1. می‌گویند چرا با&nbsp;<span style="color: red;">مذاکره با آمریکا مخالفت می‌کنید درحالی‌که امیرالمؤمنین با زبیر، و امام حسین با عمرسعد مذاکره کرد</span>/ امیرالمؤمنین و امام حسین در حرف زدن با زبیر و ابن‌سعد به آنها نهیب زدند و آنها را نصیحت کردند؛&nbsp;<span style="color: red;">بحث مذاکره به معنای امروزی نبود</span>/&nbsp;<span style="color: red;">مذاکره به معنای امروزی یعنی معامله و یک چیزی بگیر و یک چیزی بده</span>/ آیا امیرالمؤمنین با زبیر و امام حسین با ابن‌سعد معامله کرد؟ آیا&nbsp;<span style="color: red;">تاریخ را این‌گونه می‌فهمید&nbsp;</span>و زندگی ائمه را این‌گونه تحلیل می‌کنید؟‌</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2. هدف دشمنان این بود که منطقه‌ی خلیج فارس را برای ایران ناامن کنند/&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">حضور جوانان انقلابی و سپاه پاسداران و نیروی دریایی موجب شد دریا برای خودشان ناامن شود</span>/ به ناو و بالگرد و نفت‌کششان صدمه خورد‌.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3.&nbsp;<span style="color: red;">مذاکره با آمریکا ممنوع است&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 176, 240);">به خاطر ضررهای بی‌شماری که دارد و منفعتی که اصلاً ندارد</span>/ این فرق دارد با مذاکره با دولتی که نه چنان امکانات و نه چنان انگیزه‌ای دارد/ مشکل کنونی کشور به خاطر وجود&nbsp;<span style="color: red;">آدم‌های بعضاً بی‌خیال و یا بعضاً سهل‌اندیشی</span>است که این واقعیات را نمی‌فمهند/ البته این افراد در مقابل انبوه عظیم جمعیت انقلابی، آگاه و بصیر کشور، معدود و در اقلیتند/ اما فعالند، می‌نویسند، می‌گویند، تکرار می‌کنند و دشمن هم به اینها کمک می‌کند.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4. اینکه با مذاکره با آمریکا مخالفیم علتی دارد؛&nbsp;<span style="color: red;">مذاکره‌ی آمریکا با جمهوری اسلامی یعنی نفوذ</span>؛ می‌خواهند راه را باز کنند برای تحمیل/ در همین مذاکرات هسته‌ای، هرجا فرصت پیدا کردند یک نفوذی کردند؛ الحمدلله طرف ایرانی حواسش جمع بوده اما یک جاهایی بالاخره یک فرصت‌هایی آنها پیدا کردند و یک حرکت مضر برای منافع ملی انجام دادند.</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2015-10-01T17:03:57+01:00 m313h.mihanblog.com عمار چکیده بیانات امام خامنه ای در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر - 94/7/8 http://m313h.mihanblog.com/post/476 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">1.&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">رهبر انقلاب با اشاره به حضور ده‌ها هزار نفر از حجاج ایرانی در مکه و مدینه، هشدار دادند:&nbsp;<span style="color: rgb(91, 155, 213);">اندک بی‌احترامی به حجاج ایرانی</span>و همچنین&nbsp;<span style="color: rgb(91, 155, 213);">عمل نکردن دولت عربستان به وظایف خود در قبال بدن‌های مطهر</span>، موجب&nbsp;<span style="color: red;">عکس‌العمل ایران</span>&nbsp;خواهد شد‌.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Arial, sans-serif;">‫</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA">2. مسئولان عربستان به وظایف خودشان عمل نمی‌کنند و در مواردی عکس آن عمل می‌کنند و موذی‌گری می‌کنند. ایران اگر بخواهد عکس‌العمل نشان دهد اوضاع آنها خوب نخواهد بود/&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 240);">اگر قرار شد عکس‌العملی نشان دهیم عکس‌العمل ما&nbsp;</span><span style="color: red;">خشن</span>&nbsp;و<span style="color: red;">سخت</span>&nbsp;خواهد بود.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Arial, sans-serif;">‫</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3.&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">اگر&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">ایمان</span>&nbsp;نباشد، نیروهای مسلح روحیه‌ی ضعیف‌کشی پیدا خواهند کرد/ با ابزارهای جدید نظامی مردم بی‌پناه یمن را بمباران می‌کنند و در میدان خطر آنجا که باید هویت انسانی خود را نشان دهند غایبند، اما در مواجهه با بی‌پناهان و بی‌سلاحان شجاعند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Arial, sans-serif;">‫</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4.&nbsp;<span style="color: rgb(91, 155, 213);">آمادگی نیروهای مسلح فقط به معنای این نیست که در جنگ بر دشمن پیروز شوید</span>؛&nbsp;<span style="color: red;">مصون نگه‌داشتن کشور از نیت بد دشمنان نیز هست</span>؛ وقتی آماده و مجهز باشید، دشمن جرئت نمی‌کند گامی از روی بدخواهی بردارد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">‌</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5. جاهلی‌های امروز دوران،&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 240);">عید</span>&nbsp;ما را با&nbsp;<span style="color: red;">حوادث خونین منا</span>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">عزا</span>&nbsp;کردند/ امیدواریم خداوند متعال از ملت‌های مسلمان این فداکاری‌ها و قربانی‌ها را بپذیرد‌.</span></p> text/html 2015-09-25T08:28:25+01:00 m313h.mihanblog.com عمار خروش ابراهیمی http://m313h.mihanblog.com/post/475 <div style="text-align: center;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30869/C/13940702_0130869.jpg" width="550"></div> text/html 2015-09-22T07:06:55+01:00 m313h.mihanblog.com عمار هفته دفاع مقدس گرامی باد http://m313h.mihanblog.com/post/474 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 20pt; line-height: 30.6667px; font-family: 'B Titr'; color: red;">شهادت</span><span lang="FA" style="font-size: 20pt; line-height: 30.6667px; font-family: 'B Titr';">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">هدیه ای است از جانب&nbsp;</span><span style="color: red;">خداوند</span>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">برای آن کسانی که&nbsp;</span><span style="color: red;">لایق</span>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">هستند</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px; font-family: 'B Titr';"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;امام خامنه ای&nbsp;<sup>(حفظه الله)</sup></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><img class="irc_mi" src="http://www.kums.ac.ir/kums_content/Media/image/2015/09/64521_orig.jpg" width="550" height="300" style="margin-top: 0px;"></div><div><br></div> text/html 2015-09-17T15:28:13+01:00 m313h.mihanblog.com عمار گزیده ای از بیانات امام خامنه ای در دیدار با فرماندهان سپاه http://m313h.mihanblog.com/post/473 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">1. انقلاب یک امر دائمی است/ برخی در خارج و داخل این حرف‌ها را تکرار می‌کنند که انقلاب تمام و به جمهوری اسلامی تبدیل شد/ این اصلاً قابل تبدیل نیست/ جمهوری اسلامی باید مظهر انقلاب و همان حالت تحول دائمی باشد</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'Times New Roman', serif;">‫</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';"><span style="font-size: 18.6667px;">2.&nbsp;</span>ما بیدار باشیم، امید دشمن ناامید خواهد شد/ وعده می‌دهند که ایرانِ ۱۰ سال دیگر، این ایران نیست/ نباید گذاشت این فکر و امید شیطانی در دل دشمن پا بگیرد/ باید پایه‌های انقلاب و فکر انقلابی را بسیار مستحکم کرد/ این وظیفه‌ی اساسی نخبگان سپاه و همه‌ی نخبگان انقلابی کشور است.</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">‌<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'Times New Roman', serif;">‫</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 18.6667px; line-height: 28px;">3.&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">دشمن برای نفوذ فرهنگی سعی می‌کند باورهایی که جامعه را سرپا نگه داشته دگرگون، مخدوش و در آنها رخنه ایجاد کند/ برای نفوذ سیاسی سعی می‌کنند در مراکز تصمیم‌گیری و اگر نشد در مراکز تصمیم‌سازی نفوذ کنند/ وقتی یک کشور این‌گونه تحت نفوذ سیاسی قرار گرفت، حرکت و جهت‌گیری‌های آن کشور طبق اراده‌ی مستکبرین خواهد بود</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'Times New Roman', serif;">‫</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 18.6667px; line-height: 28px;">4.&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ برای این کشور است/ نفوذ اقتصادی و امنیتی در مقابل نفوذ فکری، فرهنگی و سیاسی اهمیت کمتری دارد/ البته مسئولان گوناگون از جمله سپاه جلوی نفوذ امنیتی را با کمال قدرت می‌گیرند/ چشمان بینای مسئولان اقتصادی باید در مقابل نفوذ اقتصادی باز باشد</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Nazanin';">‌.</span></p>